دفتر مرکزی ما

استان آذربایجانشرقی ، تبریز ، چهاراه آبرسان ، ساختمان ونک ، طبقه ۴ ، کانون تبلیغاتی اکران
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۵۴۵۴۷
فکس : ۰۴۱۳۳۳۶۷۱۳۵